BUY POLISH Version

EUR | USD | PLN
Licencja jednostanowiskowa z roczną subskrypcją aktualizacji LiMON Fresh automatycznie przedłużaną po upływie 1 roku. Automatyczne przedłużanie subskrypcji może być anulowane w dowolnym momencie. Podane kwoty są cenami netto. Roczna subskrypcja licencji jednostanowiskowej z automatycznym przedłużeniem. Automatyczne przedłużanie subskrypcji może być anulowane w dowolnym momencie. Podane kwoty są cenami netto. Miesięczna subskrypcja licencji jednostanowiskowej z automatycznym przedłużeniem. Automatyczne przedłużanie subskrypcji może być anulowane w dowolnym momencie. Podane kwoty są cenami netto.

LiMON Viewer

LiMON Viewer PRO

LiMON Editor

LiMON Editor PRO

LiMON Viewer

Odczyt chmur punktów
Odczyt plików rastrowych
Niedostępne w tej wersji
Obsługa WMS
Niedostępne w tej wersji
Integracja z ULDK
 • Lokalizacja działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora
Wyświetlanie chmur punktów
 • RGB
 • Intensywność
 • Hipsometria
 • Klasyfikacja
 • MIX
 • Zapis/odczyt schematów wyświetlania dla wszystkich opcji
Wyświetlanie powierzchni
 • Tworzenie powierzchni na podstawie chmur punktów
 • Wyświetlanie powierzchni w trybach Jednolity, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Dostosowanie zakresu renderowania powierzchni
Wyświetlanie modeli 3D
Niedostępne w tej wersji
Tryby wyświetlania
 • Widok ortogonalny
 • Widok perspektywiczny
 • 3D anaglifowe
Obsługa klas
 • Wyświetlanie listy klas
 • Włączanie – wyłącznie widoczności poszczególnych klas
Opcje wyświetlania
 • Wiele okien z pełną obsługą 3D
 • Obrót 2D, obrót 3D, powiększenie, przesunięcie
 • Predefiniowane widoki (góra, dół, przód, tył, prawo, lewo)
 • Zapis do pliku graficznego treści dowolnego okna
 • Wpasowywanie widoku
 • Centrowanie widoku w punkcie
Definiowanie widoku kamery
 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
Kostka przycięcia (clipping box)
 • Definiowanie w widoku
 • Definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • Dynamiczne przesuwanie
Przekroje
 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju łamanego
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • Dynamiczne przesuwanie
Snapowanie do chmury punktów
 • Włączanie – wyłączanie przyciągania do punktów chmury
Pomiary
 • Pomiar odległości 3D
 • Pomiar powierzchni
Mapa gęstości
Niedostępne w tej wersji
Moduł tworzenia dokumentów
Niedostępne w tej wersji
Współpraca z LiMON Serwerem
Niedostępne w tej wersji
Skróty klawiszowe
Niedostępne w tej wersji
Manualna klasyfikacja chmur punktów
Niedostępne w tej wersji
Automatyczna klasyfikacja chmur punktów
Niedostępne w tej wersji

LiMON Viewer PRO

Odczyt chmur punktów
Odczyt plików rastrowych
 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW
Obsługa WMS
 • Definicja źródeł
 • Zapis i odczyt zdefiniowanych źródeł
 • Wybór warstw
 • Odwrócenie układu współrzędnych (X <> Y)
Integracja z ULDK
 • Lokalizacja działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora
Wyświetlanie chmur punktów
 • RGB
 • Intensywność
 • Hipsometria
 • Klasyfikacja
 • MIX
 • Zapis/odczyt schematów wyświetlania dla wszystkich opcji
Wyświetlanie powierzchni
 • Tworzenie powierzchni na podstawie chmur punktów
 • Wyświetlanie powierzchni w trybach Jednolity, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Dostosowanie zakresu renderowania powierzchni
Wyświetlanie modeli 3D
 • Wczytywanie plików GML, OBJ, 3DS, DAE,
 • FBX, IFC
 • Wyświetlanie modeli w trybach: oryginalny (również z teksturą), jednolity, zaawansowany, siatka trójkątów
 • Możliwość transformacji wczytanych
 • modeli, przesunięcie, obrót i skala
Tryby wyświetlania
 • Widok ortogonalny
 • Widok perspektywiczny
 • 3D anaglifowe
Obsługa klas
 • Wyświetlanie listy klas
 • Włączanie – wyłącznie widoczności poszczególnych klas
Opcje wyświetlania
 • Wiele okien z pełną obsługą 3D
 • Obrót 2D, obrót 3D, powiększenie, przesunięcie
 • Predefiniowane widoki (góra, dół, przód, tył, prawo, lewo)
 • Zapis do pliku graficznego treści dowolnego okna
 • Wpasowywanie widoku
 • Centrowanie widoku w punkcie
Definiowanie widoku kamery
 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
Kostka przycięcia (clipping box)
 • Definiowanie w widoku
 • Definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • Dynamiczne przesuwanie
Przekroje
 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju łamanego
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • Dynamiczne przesuwanie
Snapowanie do chmury punktów
 • Włączanie – wyłączanie przyciągania do punktów chmury
Pomiary
 • Pomiar odległości 3D
 • Pomiar powierzchni
Mapa gęstości
 • Generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktów
 • Wybór schematu kolorów
 • Definicja obszaru próbkowania
 • Definicja przedziałów gęstości
 • Wybór odbić
 • Pomijanie punktów klasy overlap (opcjonalnie)
Moduł tworzenia dokumentów
 • Definiowanie rozmiarów strony/koloru, zapis szablonu
 • Ustawianie skali wydruku
 • Wymiarowanie na bazie chmury punktów (odległość, Wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • Edycja linii wymiarowych i czcionki
 • Wstawianie i edycja opisów
 • Wstawianie i edycja siatki podziału
 • Wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • Zapis do plików graficznych (JPG, PNG, BMP, TIF TIFF)
 • Eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
Współpraca z LiMON Serwerem
 • Zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Serwer
 • Wybór projektu
 • Wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • Odczyt metadanych
 • Wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • Pobieranie i wizualizacja danych
Skróty klawiszowe
 • Definiowanie własnych skrótów klawiszowych do funkcji
 • Zapis i eksport pliku z definicją skrótów
Manualna klasyfikacja chmur punktów
Niedostępne w tej wersji
Automatyczna klasyfikacja chmur punktów
Niedostępne w tej wersji

LiMON Editor

Odczyt chmur punktów
Odczyt plików rastrowych
 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW
Obsługa WMS
 • Definicja źródeł
 • Zapis i odczyt zdefiniowanych źródeł
 • Wybór warstw
 • Odwrócenie układu współrzędnych (X <> Y)
Integracja z ULDK
 • Lokalizacja działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora
Wyświetlanie chmur punktów
 • RGB
 • Intensywność
 • Hipsometria
 • Klasyfikacja
 • MIX
 • Zapis/odczyt schematów wyświetlania dla wszystkich opcji
Wyświetlanie powierzchni
 • Tworzenie powierzchni na podstawie chmur punktów
 • Wyświetlanie powierzchni w trybach Jednolity, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Dostosowanie zakresu renderowania powierzchni
Wyświetlanie modeli 3D
 • Wczytywanie plików GML, OBJ, 3DS, DAE,
 • FBX, IFC
 • Wyświetlanie modeli w trybach: oryginalny (również z teksturą), jednolity, zaawansowany, siatka trójkątów
 • Możliwość transformacji wczytanych
 • modeli, przesunięcie, obrót i skala
Tryby wyświetlania
 • Widok ortogonalny
 • Widok perspektywiczny
 • 3D anaglifowe
Obsługa klas
 • Wyświetlanie listy klas
 • Włączanie – wyłącznie widoczności poszczególnych klas
Opcje wyświetlania
 • Wiele okien z pełną obsługą 3D
 • Obrót 2D, obrót 3D, powiększenie, przesunięcie
 • Predefiniowane widoki (góra, dół, przód, tył, prawo, lewo)
 • Zapis do pliku graficznego treści dowolnego okna
 • Wpasowywanie widoku
 • Centrowanie widoku w punkcie
Definiowanie widoku kamery
 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
Kostka przycięcia (clipping box)
 • Definiowanie w widoku
 • Definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • Dynamiczne przesuwanie
Przekroje
 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju łamanego
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • Dynamiczne przesuwanie
Snapowanie do chmury punktów
 • Włączanie – wyłączanie przyciągania do punktów chmury
Pomiary
 • Pomiar odległości 3D
 • Pomiar powierzchni
Mapa gęstości
 • Generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktów
 • Wybór schematu kolorów
 • Definicja obszaru próbkowania
 • Definicja przedziałów gęstości
 • Wybór odbić
 • Pomijanie punktów klasy overlap (opcjonalnie)
Moduł tworzenia dokumentów
 • Definiowanie rozmiarów strony/koloru, zapis szablonu
 • Ustawianie skali wydruku
 • Wymiarowanie na bazie chmury punktów (odległość, Wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • Edycja linii wymiarowych i czcionki
 • Wstawianie i edycja opisów
 • Wstawianie i edycja siatki podziału
 • Wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • Zapis do plików graficznych (JPG, PNG, BMP, TIF TIFF)
 • Eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
Współpraca z LiMON Serwerem
 • Zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Serwer
 • Wybór projektu
 • Wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • Odczyt metadanych
 • Wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • Pobieranie i wizualizacja danych
Skróty klawiszowe
 • Definiowanie własnych skrótów klawiszowych do funkcji
 • Zapis i eksport pliku z definicją skrótów
Manualna klasyfikacja chmur punktów
 • Definicja własnych schematów klasyfikacji
 • Klasyfikacja prostokątem
 • Klasyfikacja poligonem
 • Klasyfikacja powyżej linii
 • Klasyfikacja poniżej linii
 • Klasyfikacja drogi
 • Klasyfikacja markerem powierzchniowym
 • Klasyfikacja względem aktywnej wysokości
 • Klasyfikacja w określonym zakresie intensywności
Automatyczna klasyfikacja chmur punktów
Niedostępne w tej wersji

LiMON Editor PRO

Odczyt chmur punktów
Odczyt plików rastrowych
 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW
Obsługa WMS
 • Definicja źródeł
 • Zapis i odczyt zdefiniowanych źródeł
 • Wybór warstw
 • Odwrócenie układu współrzędnych (X <> Y)
Integracja z ULDK
 • Lokalizacja działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora
Wyświetlanie chmur punktów
 • RGB
 • Intensywność
 • Hipsometria
 • Klasyfikacja
 • MIX
 • Zapis/odczyt schematów wyświetlania dla wszystkich opcji
Wyświetlanie powierzchni
 • Tworzenie powierzchni na podstawie chmur punktów
 • Wyświetlanie powierzchni w trybach Jednolity, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Dostosowanie zakresu renderowania powierzchni
Wyświetlanie modeli 3D
 • Wczytywanie plików GML, OBJ, 3DS, DAE,
 • FBX, IFC
 • Wyświetlanie modeli w trybach: oryginalny (również z teksturą), jednolity, zaawansowany, siatka trójkątów
 • Możliwość transformacji wczytanychs
 • modeli, przesunięcie, obrót i skala
Tryby wyświetlania
 • Widok ortogonalny
 • Widok perspektywiczny
 • 3D anaglifowe
Obsługa klas
 • Wyświetlanie listy klas
 • Włączanie – wyłącznie widoczności poszczególnych klas
Opcje wyświetlania
 • Wiele okien z pełną obsługą 3D
 • Obrót 2D, obrót 3D, powiększenie, przesunięcie
 • Predefiniowane widoki (góra, dół, przód, tył, prawo, lewo)
 • Zapis do pliku graficznego treści dowolnego okna
 • Wpasowywanie widoku
 • Centrowanie widoku w punkcie
Definiowanie widoku kamery
 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
Kostka przycięcia (clipping box)
 • Definiowanie w widoku
 • Definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • Dynamiczne przesuwanie
Przekroje
 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju łamanego
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • Dynamiczne przesuwanie
Snapowanie do chmury punktów
 • Włączanie – wyłączanie przyciągania do punktów chmury
Pomiary
 • Pomiar odległości 3D
 • Pomiar powierzchni
Mapa gęstości
 • Generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktów
 • Wybór schematu kolorów
 • Definicja obszaru próbkowania
 • Definicja przedziałów gęstości
 • Wybór odbić
 • Pomijanie punktów klasy overlap (opcjonalnie)
Moduł tworzenia dokumentów
 • Definiowanie rozmiarów strony/koloru, zapis szablonu
 • Ustawianie skali wydruku
 • Wymiarowanie na bazie chmury punktów (odległość, Wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • Edycja linii wymiarowych i czcionki
 • Wstawianie i edycja opisów
 • Wstawianie i edycja siatki podziału
 • Wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • Zapis do plików graficznych (JPG, PNG, BMP, TIF TIFF)
 • Eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
Współpraca z LiMON Serwerem
 • Zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Serwer
 • Wybór projektu
 • Wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • Odczyt metadanych
 • Wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • Pobieranie i wizualizacja danych
Skróty klawiszowe
 • Definiowanie własnych skrótów klawiszowych do funkcji
 • Zapis i eksport pliku z definicją skrótów
Manualna klasyfikacja chmur punktów
 • Definicja własnych schematów klasyfikacji
 • Klasyfikacja prostokątem
 • Klasyfikacja poligonem
 • Klasyfikacja powyżej linii
 • Klasyfikacja poniżej linii
 • Klasyfikacja drogi
 • Klasyfikacja markerem powierzchniowym
 • Klasyfikacja względem aktywnej wysokości
 • Klasyfikacja w określonym zakresie intensywności
Automatyczna klasyfikacja chmur punktów
 • Automatyczna klasyfikacja gruntu
 • Automatyczna klasyfikacja budynków
 • Automatyczna klasyfikacja roślinności
 • Edycja parametrów wszystkich trybów klasyfikacji